Analysis, Reconstruction, and Evaluation of Arguments

A recording of the talk (in Czech/Slovak), along with the abstract, can be found below. Iva Svačinová is assistant professor at the Department of Philosophy and Social Sciences at the Philosophical Faculty, University of Hradec Králové (Czech Republic).

Abstrakt

Podoby (sebe-)přesvědčování v osobních denících

V příspěvku se zaměřím na charakter argumentace v tzv. vnitřních dialozích, tj. dialozích, které lidé vedou sami se sebou ve své mysli. Vycházím z předpokladu, že osobní deníky mohou být pojaty jako přirozený způsob externalizace vnitřních dialogů a mohou nám sloužit jako data pro výzkum jejich charakteru. Pokusím se ukázat, že skrze psaní deníků mohou být realizovány různé varianty sebe-přesvědčování. Konkrétně se zaměřím na tři způsoby persuasivní vnitřní komunikace, které bývají skrze psaní deníku externalizovány: reflektivní psaní deníku umožňující prozkoumání nesrozumitelné životní zkušenosti, krizové psaní deníku umožňující dosáhnout rozhodnutí v kontextu epistemické nejistoty a povzbuzující psaní deníku sloužící k vyburcování sebe sama k provedení nějaké náročné akce. Tyto persuasivní praxe se vyskytují s ohledem na specifických kontext, a vzhledem ke konkrétním cílům se liší svým průběhem a typem argumentace, který v nich může být využit. Pro argumentační charakterizaci těchto praxí využiji koncept typu komunikační aktivity, který byl zaveden v rámci pragma-dialektického přístupu k argumentaci. Ilustrace jednotlivých typů komunikačních praxí čerpám z deníků získaných v rámci svého výzkumu.

Video